Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Polonia) la 8 februarie 2021 – E.K., S.K./D.B.P.

(Cauza C-80/21)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Părțile din procedura principală

Reclamanți: E.K., S.K.

Pârâtă: D.B.P.

Întrebările preliminare

Articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE1 a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretate în sensul că se opun interpretării judiciare a dispozițiilor naționale potrivit căreia instanța nu consideră întreaga clauză contractuală ca fiind abuzivă, ci numai o parte din aceasta, astfel încât respectiva clauză rămâne parțial efectivă?

Articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretate în sensul că se opun interpretării judiciare a dispozițiilor naționale potrivit căreia, odată ce instanța a stabilit caracterul abuziv al unei clauze contractuale fără de care contractul nu ar putea continua să existe, poate modifica restul contractului prin interpretarea declarațiilor pe proprie răspundere ale părților pentru a evita nulitatea unui contract care este favorabil consumatorului?

____________

1 JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273.