Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 17. februar 2011 - Strack mod Kommissionen

(Sag F-119/07) 

(Personalesag - tjenestemænd - mæglingsprocedure - bebyrdende akt - vedtægtens artikel 7 - stabilisering - forskud )

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ved advokat H. Tettenborn)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af flere afgørelser, hvorved Kommissionen har afslået sagsøgerens ansøgninger om at indlede en mæglingsprocedure, om at indlede en hasteprocedure, om at træffe konfliktløsningsforanstaltninger samt afslået at udbetale et forskud i medfør af artikel 19, stk. 4, i ordningen vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme. Erstatningspåstand.

Konklusion

Kommissionens afgørelse af 26. februar 2007 om afslag på at betale Guido Strack et forskud i medfør af artikel 19, stk. 4, i ordningen vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme annulleres.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger, og betaler halvdelen af Guido Stracks omkostninger.

Guido Strack bærer halvdelen af sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 183 af 19.7.2008, s. 32.