Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 15 mars 2011- Strack mot kommissionen

(Mål F-120/07)

(Personalmål - Tjänstemän - Överföring av årlig ledighet - Artikel 4 i bilaga V till tjänsteföreskrifterna - Hänsyn till tjänstens krav - Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna - Direktiv 2003/88/EG - Rätt till betald årlig ledighet - Sjukledighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Ogiltigförklaring av flera beslut som kommissionen fattat avseende ansökan om överföring från år 2004 till år 2005 av årlig ledighet som inte utnyttjats och som överstiger tröskelvärdet på tolv dagar. Förpliktigande för kommissionen att erlägga ersättning för de 26,5 dagar årlig ledighet som inte utnyttjats och inte ersatts, jämte två procent årlig ränta.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 15 mars 2007 om avslag på Guido Stracks begäran om överföring av återstående dagar ledighet för år 2004 ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Guido Stracks rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 315, 22/12/2007, s. 50.