Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 10. travnja 2014. – Strack protiv Komisije

(Predmet F-118/07)1

Jezik postupka: njemački

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

____________

1    SL C 315, 22.12.2007., str. 49.