Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 10 aprilie 2014 – Strack/Comisia

(Cauza F-118/07)1

Limba de procedură: germana

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 315, 22.12.2007, p. 49.