Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 10. aprila 2014 – Strack proti Komisiji

(Zadeva F-118/07)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.

____________

____________

1UL C 315, 22.12.2007, str. 49.