Language of document :

Presuda Suda (peto vijeće) od 28. listopada 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen - Švedska) – BY /CX

(predmet C-637/19)1

(„Zahtjev za prethodnu odluku – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 2001/29/EZ – Informacijsko društvo – Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava – Članak 3. stavak 1. – Priopćavanje javnosti – Pojam ‚javnost’ – Prijenos elektroničkom poštom sudu zaštićenog djela kao dokaza u okviru sudskog postupka”)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BY

Tuženik: CX

Izreka

Članak 3. stavak 1. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu treba tumačiti na način da pojam „priopćavanje javnosti” iz te odredbe ne obuhvaća prijenos zaštićenog djela elektroničkim putem sudu kao dokaza u okviru sudskog postupka između pojedinaca.

____________

1 SL C 372, 4. 11. 2019.