Language of document :

2022. március 11-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-197/22. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Gattinara, E. Sanfrutos Cano, meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

1)    állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság, mivel nem hozott meg minden intézkedést az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv (HL 1998L 330., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 90.) I. mellékletének B pontjában feltüntetett értékek tiszteletben tartásának biztosítása érdekében

-    az arzénkoncentráció szintje tekintetében Bagnoregio településen 2018-tól kezdve, Civitella d’Agliano településen 2018 első félévében, 2019 második félévében és 2020-tól kezdve, 2021 első félévének kivételével, Fabrica di Roma településen 2013-ban és 2015-től kezdve, Farnese településen 2013-ban, majd 2018-tól kezdve, Ronciglione településen 2013-ban, azt követően 2018 első félévében, majd 2020-tól kezdve, Tuscania településen 2018-tól kezdve, 2019 első félévének kivételével, és

-    a fluorkoncentráció szintje tekintetében Bagnoregio településen 2018-tól kezdve 2019 első félévéig, Fabrica di Roma településen 2018-ban, 2019 első félévében és 2021 második félévében,

nem teljesítette a 98/83/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének és I. melléklete B részének egymással összefüggő rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit,

2)    és az Olasz Köztársaság, mivel nem tette meg a lehető legrövidebb időn belül a szükséges javító intézkedéseket a víz minőségének helyreállítására Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione és Tuscania településen az arzénkoncentráció szintje vonatkozásában, Bagnoregio és Fabrica di Roma településen pedig a fluorkoncentráció szintje vonatkozásában, nem teljesítette a 98/83/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

3)    az Olasz Köztársaságot kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének első jogalapjával a Bizottság azt állítja, hogy az Olasz Köztársaság, mivel nem biztosította az irányelv I. mellékletének B pontjában az arzén és a fluor tekintetében feltüntetett értékek tiszteletben tartását, nem teljesítette a 98/83/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének és I. melléklete B részének egymással összefüggő rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit. Közelebbről e jogsértés az arzénkoncentráció szintje tekintetében az alábbiakra vonatkozik: Bagnoregio településen 2018-tól kezdve, Civitella d’Agliano településen 2018 első félévében, 2019 második félévében és 2020-tól kezdve, 2021 első félévének kivételével, Fabrica di Roma településen 2013-ban és 2015-től kezdve, Farnese településen 2013-ban, majd 2018-tól kezdve, Ronciglione településen 2013-ban, majd azt követően 2018 első félévében, majd 2020-tól kezdve, Tuscania településen 2018-tól kezdve, 2019 első félévének kivételével. Az említett jogsértések jelenleg is fennállnak. A fluorkoncentráció szintje tekintetében az irányelv 4. cikke (1) bekezdésének és I. melléklete B részének egymással összefüggő rendelkezéseiből eredő kötelezettség megsértése az alábbiakra vonatkozik: Bagnoregio településen 2018-tól kezdve 2019 első félévéig, Fabrica di Roma településen 2018-ban, 2019 első félévében és 2021 második félévében.

Keresetének második jogalapjával a Bizottság úgy véli, hogy az Olasz Köztársaság, mivel nem tette meg a lehető legrövidebb időn a szükséges javító intézkedéseket a víz minőségének helyreállítására Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione és Tuscania településen az arzénkoncentráció szintje vonatkozásában, Bagnoregio és Fabrica di Roma településen pedig a fluorkoncentráció szintje vonatkozásában, nem teljesítette az irányelv 8. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

____________