Language of document :

Sag anlagt den 27. marts 2013 – ZZ mod KHIM

(Sag F-26/13)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat H. Tettenborn)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. oktober 2010 til den 30. september 2011 og påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. oktober 2010 til den 30. september 2011 annulleres.

KHIM tilpligtes at betale sagsøgeren en efter Personalerettens skøn passende erstatning – ikke under et beløb på 500 EUR – for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt som følge af den anfægtede bedømmelsesrapport.

KHIM tilpligtes at betale sagens omkostninger.