Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 27. martā – ZZ/Komisija

(lieta F-27/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – É. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus pazemināt prasītāju pakāpē AD8 atbilstoši Civildienesta noteikumu IX pielikuma 9. panta 1. punkta f) apakšpunktam, kā arī prasība atlīdzināt zaudējumus par apgalvoto nodarīto morālo un materiālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2012. gada 5. jūnija trīspusējo lēmumu lietā MS 08/058, saskaņā ar kuru “(prasītājam) tiek piemērots sods – pazemināšana uz AD8 pakāpi, kas paredzēts Civildienesta noteikumu IX pielikuma 9. panta 1. punkta f) apakšpunktā”, un kurš “stājas spēkā nākamajā mēnesī pēc tā parakstīšanas”;

atcelt 2012. gada 17. decembra lēmumu, kurš paziņots 2012. gada 18. decembrī un ar kuru iecēlējinstitūcija ir noraidījusi prasītāja sūdzību, kas iereģistrēta 2012. gada 10. oktobrī ar numuru R/566/12;

piespriest atbildētājai kā atlīdzību par nodarīto morālo un materiālo kaitējumu un par nelabvēlīgu ietekmi uz prasītāja karjeru maksāt summu, kas sākotnēji noteikta EUR 1 apmērā, bet palielināta uz summu EUR 20 000 apmērā, kas var palielināties vai samazināties tiesvedības laikā;

katrā ziņā piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 87. panta 1. punktu.