Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 30. aprīļa spriedums – López Cejudo/Komisija

(lieta F-28/13) 1

Civildienests – Izmeklēšana, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) – Dienas nauda – Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. pants – Nepamatotu maksājumu atgūšana – Ieturējumi no darba samaksas – Civildienesta noteikumu 85. pants – Apzināts nodoms maldināt administrāciju – Saprātīgs termiņš

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José Manuel López Cejudo (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – É. Boigelot, avocat)Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un C. Ehrbar)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumus izdarīt vairākus ieturējumus no prasītāja darba samaksas par 2012. gada jūniju, jūliju, augustu, septembri un oktobriRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;J. M. López Cejudo sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.