Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. apríla 2014 – López Cejudo/Komisia

(vec F-28/13)1

(Verejná služba – Vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) – Diéty – Článok 10 prílohy VII služobného poriadku – Náhrada neoprávnených platieb – Zrážky z odmeny – Článok 85 služobného poriadku – Vedomý úmysel uviesť administratívu do omylu – Primeraná lehota)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: López Cejudo (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: É. Boigelot, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Ehrbar, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutí vykonať niekoľko zrážok zo mzdy žalobcu v mesiacoch jún, júl, august, september a október 2012Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán López Cejudo znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.