Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 8. července 2014 – Morgan v. OHIM

(Věc F-26/13)1

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnocení – Hodnotící zpráva – Návrh na zrušení hodnotící zprávy“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Rhys Morgan (Alicante, Španělsko) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně G. Faedo, zmocněnec, poté M. Paolacci, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh na zrušení hodnotící zprávy žalobce za období od 1. října 2010 do 30. září 2010 a návrh na náhradu újmy.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá. R. Morgan ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).