Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 8. júla 2014 – Morgan/ÚHVT

(vec F-26/13)1

(Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Návrh na zrušenie hodnotiacej správy)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Rhys Morgan (Alikante, Španielsko) (v zastúpení: H. Tettenborn, avocat)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne G. Faedo, splnomocnený zástupca, neskôr M. Paolacci, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za obdobie od 1. októbra 2010 do 30. septembra 2010 a návrh na náhradu ujmyVýrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.R. Morgan znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).