Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 20. oktober 2015 – Drakeford mod EMA

(Sag F-29/13)1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 207 af 20.7.2013, s. 57.