Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 20. oktobra 2015 – Drakeford/EMA

(Zadeva F-29/13)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 207, 20.7. 2013, str. 57.