Language of document :

Tužba podnesena 29. lipnja 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C-430/18)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: T. Scharf, J. Rius, G. von Rintelen, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da Kraljevina Španjolska nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 29. stavka 1. Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama1 zato što do 18. rujna 2016. nije donijela zakonske i druge propise potrebne za usklađivanje s tom direktivom odnosno zato što, u svakom slučaju, Komisiji nije dostavila tekst tih propisa;

naloži Kraljevini Španjolskoj u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a plaćanje novčane kazne od 48 919,20 eura dnevno, počevši od dana objave presude kojom se utvrđuje da nije ispunila obvezu donošenja propisa potrebnih za usklađivanje s Direktivom 2014/92/EU odnosno, u svakom slučaju, dostavljanja Komisiji njihova teksta;

naloži Kraljevini Španjolskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2014/92/EU, države članice najkasnije do 18. rujna 2016. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s navedenom direktivom te Komisiji odmah dostavljaju njihov tekst.

Budući da Kraljevina Španjolska nije u potpunosti prenijela Direktivu 2014/92/EU i Komisiji nije dostavila tekst mjera kojima se ona prenosi, spomenuta institucija odlučila je Sudu podnijeti ovu tužbu.

Komisija predlaže da se Kraljevini Španjolskoj naloži da počevši od dana objave presude plati novčanu kaznu od 48 919,20 eura dnevno, koja je izračunata imajući u vidu težinu i trajanje povrede te odvraćajući učinak s obzirom na sposobnost plaćanja spomenute države članice.

____________

1 SL 2014., L 257, str. 214.