Language of document :

Tožba, vložena 29. junija 2018 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-430/18)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: T. Scharf, J. Rius, G. von Rintelen, agenti)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Španija s tem, da do 18. septembra 2016 ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov1 , oziroma da v vsakem primeru o teh predpisih ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti iz člena 29(1) navedene direktive;

Kraljevini Španiji naj se v skladu s členom 260(3) naloži plačilo dnevne denarne kazni v višini 48.919,20 EUR, z učinkom od dneva razglasitve sodbe, s katero je ugotovljena neizpolnitev obveznosti sprejetja potrebnih predpisov za uskladitev z Direktivo 2014/92/EU oziroma obvestitve Komisije o teh predpisih;

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom 29(1) Direktive 2014/92/EU bi morale države članice do 18. septembra 2016 sprejeti in objaviti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z navedeno direktivo, ter o tem nemudoma obvestiti Komisijo.

Ker Kraljevina Španija ni opravila popolnega prenosa Direktive 2014/92/EU in Komisije ni obvestila o ukrepih za prenos, je Komisija vložila to tožbo pri Sodišču.

Komisija predlaga, naj se Kraljevini Španiji naloži plačilo dnevne denarne kazni v višini 48.919,20 EUR od dneva razglasitve sodbe, katere znesek je izračunan glede na težo in trajanje kršitve ter glede na odvračilni učinek glede na plačilno zmožnost navedene države članice.

____________

1 UL 2014, L 257, str. 214.