Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 6. jūlijā – KY/Eiropas Savienības Tiesa

(Lieta T-433/20)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: KY (pārstāvis – J.-N. Louis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt 2019. gada 17. septembra netiešo lēmumu, kas apstiprināts ar tiešo šī paša gada 10. oktobra lēmumu, noraidīt pieteikumu kompensēt neieskaitīto pensijas tiesību daļu, ko prasītāja ieguvusi pirms tās stāšanās dienestā un kas pārskaitītas uz Eiropas Savienības pensiju shēmu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamatojot savu prasību, prasītāja izvirza divus pamatus.

Pirmais pamats ir par rūpības pienākuma neizpildi. Prasītāja šajā ziņā norāda, ka atbilstoši tai esošajam rūpības pienākumam Eiropas iestādei ir pienākums informēt ierēdni ne tikai par iztikas minimuma normu un tās ietekmi uz pensijas aprēķinu, bet arī par iespēju atlikt viņas pensijas tiesību pārskaitīšanu līdz brīdim, kad faktiski rodas viņas pensijas tiesības.

Otrais pamats ir par nepamatotu iedzīvošanos. Prasītāja uzskata, ka atteikums kompensēt viņai to uz Savienības shēmu pārskaitīto valsts pensijas tiesību daļu, kas nav ņemta vērā pensijas tiesību aprēķinā, var novest pie nepamatotas līdzekļu palielināšanās, un tātad, pie nepamatotas iedzīvošanās Savienības labā, kā arī pie nepamatotas attiecīgā ierēdņa līdzekļu samazināšanās.

____________