Language of document : ECLI:EU:T:2021:840


 


 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 1 decembrie 2021 –
KY/Curtea de Justiție a Uniunii Europene

(Cauza T433/20)

„Funcție publică – Funcționari – Pensii – Drepturi de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Uniunii Europene – Transfer în sistemul Uniunii – Spor de ani de plată a contribuțiilor – Rambursarea cuantumului drepturilor de pensie neluate în considerare în sistemul de calcul al anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii al Uniunii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Regula «minimului de subzistență» – Îmbogățire fără justă cauză”

1.      Funcționari – Pensii – Drepturi de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Uniunii – Transfer în sistemul Uniunii – Spor de ani de plată a contribuțiilor – Refuzul de a rambursa persoanei interesate cuantumul drepturilor de pensie neluate în considerare în sistemul de calcul al anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii al Uniunii – Posibilitate pentru persoana interesată de a introduce o acțiune întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză a Uniunii

(art. 268 și 340 TFUE; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 47; Statutul funcționarilor, anexa VIII, art. 11 alin. (2)]

(a se vedea punctele 35 și 36)

2.      Funcționari – Pensii – Drepturi de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Uniunii – Transfer în sistemul Uniunii – Spor de ani de plată a contribuțiilor – Refuzul de a rambursa persoanei interesate cuantumul drepturilor de pensie neluate în considerare în sistemul de calcul al anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii al Uniunii – Existența unei îmbogățiri fără justă cauză a Uniunii – Condiții

[Statutul funcționarilor, anexa VIII, art. 2 alin. (1) și art. 11 alin. (2)]

(a se vedea punctele 38-48)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 270 TFUE prin care se solicită anularea deciziei implicite, confirmată prin decizia explicită din 10 octombrie 2019, de respingere a cererii de rambursare a părții neluate în considerare ca spor de ani de plată din drepturile la pensie dobândite anterior intrării în funcție și transferate în sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europene

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îl obligă pe domnul KY la plata cheltuielilor de judecată.