Language of document :

Presuda Općeg suda od 1. prosinca 2021. – KY/Sud Europske unije

(predmet T-433/20)1

„Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Mirovinska prava stečena prije stupanja u službu Europske unije – Prijenos u sustav Unije – Priznavanje godina mirovinskog staža – Povrat iznosa mirovinskih prava koja nisu uzeta u obzir u sustavu izračuna godina mirovinskog staža Unije – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike – Pravilo o ‚zajamčenoj plaći’ – Stjecanje bez osnove”

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: KY (zastupnik: J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Sud Europske unije (zastupnici: J. Inghelram i A. Ysebaert, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 270. UFEU-a kojim se traži poništenje prešutne odluke, potvrđene izričitom odlukom od 10. listopada 2019., o odbijanju zahtjeva za povrat nepriznatog dijela mirovinskih prava koja je tužitelj stekao prije svoga stupanja u službu i prenio u mirovinski sustav institucija Europske unije.

Izreka

Tužba se odbija.

Osobi KY nalaže se snošenje troškova.

____________

1 SL C 279, 24. 8. 2020.