Language of document :

A Törvényszék 2021. december 1-i ítélete – KY kontra az Európai Unió Bírósága

(T-433/20. sz. ügy)1

(„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – Az Európai Uniónál történő szolgálatba lépés előtt megszerzett nyugdíjjogosultság – Az uniós rendszerbe való átvitel – A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírása – Az európai uniós nyugdíjrendszerben a nyugdíjra jogosító évek számítása keretében figyelembe nem vett nyugdíjjogosultságok összegének visszatérítése – A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése – A »létminimum« szabálya – Jogalap nélküli gazdagodás”)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: KY (képviselő: J.-N. Louis ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Bírósága (képviselők: J. Inghelram és A. Ysebaert meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikk alapján a 2019. október 10-i kifejezett határozattal megerősített hallgatólagos határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely elutasította a felperes által a szolgálatba lépése előtt megszerzett, és az Európai Unió intézményeinek nyugdíjrendszerébe átvitt nyugdíjjogosultságok jóvá nem írt részének visszafizetése iránti kérelmet.

Rendelkező rész

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék KY-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 279., 2020.8.24.