Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 21. marca 2006 - Marenco/Komisia

(Vec F-96/05)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2006.