Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 21 mars 2006 - Marenco mot Kommissionen

(Mål F-96/05)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EGT C 10 den 14.01.2006.