Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 31. ledna 2008 - Buendía Sierra v. Komise

(Věc F-97/05)1

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Hodnotící období 2004 - Přidělování prioritních bodů - Časová působnost ustanovení nového služebního řádu)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: José Luis Buendía Sierra (Brusel, Belgie) (zástupci: M. van der Woude a V. Landes, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: Berscheid a V. Joris, zmocněnci, ve spolupráci s D. Slaterem, advokátem)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí o přidělení prioritních bodů žalobci za hodnotící období 2004, a jednak zrušení seznamu zásluh úředníků v platové třídě A*11, povýšených do platové třídy A*12 za hodnotící období 2004

Výrok rozsudku

Rozhodnutí stanovující celkový počet bodů J. L. Buendíi Sierry na konci hodnotícího období 2004 a rozhodnutí o jeho nepovýšení za toto období se zrušují.

Ve zbývající části se návrhová žádání uvedená v žalobě zamítají.

Komise Evropských společenství ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 10, 14. 1. 2006, s. 24 (věc původně zapsaná do rejstříku Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-380/05 a postoupená Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005)