Language of document :

Personaldomstolens dom av den 31 januari 2008 - Buendía Sierra mot kommissionen

(Mål F-97/05)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2004 - Tilldelning av prioritetspoäng - Tillämpning i tiden av bestämmelserna i nya tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José Luis Buendía Sierra (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna M. van der Woude och V. Landes)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: Berscheid och V. Joris, biträdda av advokaten D. Slater)

Saken

Tjänstemän - Talan dels om ogiltigförklaring av besluten om tilldelning av prioritetspoäng till sökanden för befordringsomgången 2004, dels om ogiltigförklaring av den rangordnade förteckning över tjänstemän i lönegrad A*11 som befordrats till lönegrad A*12 under befordringsomgången 2004

Domslut

Beslutet om fastställande av det totala antalet poäng för José Luis Buendía Sierra vid utgången av befordringsförfarandet 2004 och beslutet att inte befordra honom vid detta förfarande ogiltigförklaras.

Övriga yrkanden i talan ogillas.

Europeiska gemenskapernas domstol ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 10 av den 14.01.2006, s. 24 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-380/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005)