Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 31.1.2008 - Di Bucci v. komissio

(Asia F-98/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2004 ylennyskierros - Etusijapisteiden myöntäminen - Uusien henkilöstösääntöjen säännösten ajallinen soveltamisala)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vittorio Di Bucci (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat M. van der Woude ja V. Landes)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja V. Joris, avustajanaan asianajaja D. Slater)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä sellaisten päätösten kumoaminen, joilla on myönnetty kantajan etusijapisteet vuoden 2004 ylennyskierroksella, ja toisaalta palkkaluokkaan A*12 vuoden 2004 ylennyskierroksella ylennettyjen palkkaluokkaan A*11 kuuluneiden ansioituneimpien virkamiesten luettelon kumoaminen

Tuomiolauselma

Päätös, jolla vahvistettiin Di Buccin kokonaispistemäärä vuoden 2004 ylennyskierroksella, sekä päätös, jolla Di Bucci jätettiin ylentämättä kyseisellä ylennyskierroksella, kumotaan.

Muut kanneperusteet hylätään.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan vastaamaan kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 10, 14.1.2006, s. 24 (asia on alun perin merkitty numerolla T-381/05 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteriin, josta se on 15.12.2005 annetulla määräyksellä siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).