Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. január 31-i ítélete - Di Bucci kontra Bizottság

(F-98/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2004. évi előléptetési időszak - Elsőbbségi pontok adása - Az új személyzeti szabályzat rendelkezéseinek időbeli hatálya)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vittorio Di Bucci (Brüsszel, Belgium) (képviselők: M. van der Woude és V. Landes ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Berscheid és V. Joris meghatalmazottak, segítőjük: D. Slater ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperes 2004. évi előléptetési időszakra vonatkozó elsőbbségi pontjait megállapító határozatok megsemmisítése, másrészt a 2004. évi időszakra vonatkozóan A*11 besorolási fokozatból A*12 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők érdem szerinti listájának megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a 2004. évi előléptetési időszak végén V. Di Bucci teljes pontszámát megállapító határozatot és az ezen időszakra vonatkozó előléptetését megtagadó határozatot megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Közösségek Bizottsága viseli az összes költséget.

____________

1 - HL C 10., 2006.1.14., 24. o. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán a T-381/05. sz. alatt nyilvántartásba vett, majd a 2005. december 15-i végzéssel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez áttett ügy).