Language of document :

2008 m. sausio 31 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Di Bucci prieš Komisiją

(Byla F-98/05)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūra - Pirmenybės balų skyrimas - Naujų pareigūnų tarnybos nuostatų normų taikymas laiko atžvilgiu)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Vittorio Di Bucci (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų M. van der Woude ir V. Landes

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir V. Joris, padedamų advokato D. Slater

Bylos dalykas

Sprendimų dėl pirmenybės balų skyrimo ieškovui per 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrą ir per 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrą į A*12 lygį paaukštintų A*11 lygio pareigūnų nuopelnų sąrašo panaikinimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.    Panaikinti sprendimą, kuriuo pasibaigus 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrai Vittorio Di Bucci nustatytas bendras balų skaičius, ir sprendimą per šią procedūrą nepaaukštinti jo pareigų.

2.    Atmesti likusią reikalavimų dalį.

3.    Priteisti iš Europos Bendrijos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 10, 2006 1 14, p. 24 (byla iš pradžių įregistruota Pirmosios instancijos teisme numeriu T-381/05 ir 2005 m. gruodžio 15 d. Nutartimi perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismui).