Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 31. januar 2008 - Wilms mod Kommissionen

(Sag F-99/05) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2004 - - tildeling af prioritetspoints - den tidsmæssige anvendelse af bestemmelserne i den nye vedtægt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Günter Wilms (Bruxelles, Belgien) (ved avocats M. van der Woude og V. Landes)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Berscheid og V. Joris, som befuldmægtigede, bistået af avocat D. Slater)

Sagens genstand

Annullation dels af afgørelserne om tildeling af prioritetspoints til sagsøgeren i forfremmelsesåret 2004, dels annullation af listen over fortjenester for de tjenestemænd i lønklasse A*10, der blev forfremmet til lønklasse A*11 i forfremmelsesåret 2004

Konklusion

Afgørelsen om tildeling af det samlede antal points til Günter Wilms i forfremmelsesåret 2004 og afgørelsen om ikke at forfremme ham i dette forfremmelsesår annulleres.

I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 10 af 14.1.2006, s. 25 (sagen oprindelig registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under T-386/07 og overført til Personaleretten for De Europæiske Fællesskaber ved kendelse af 15.1.2005).