Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 31.1.2008 - Wilms v. komissio

(Asia F-99/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2004 ylennyskierros - Etusijapisteiden myöntäminen - Uusien henkilöstösääntöjen säännösten ajallinen soveltaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Günter Wilms (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat M. van der Woude ja V. Landes)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja V. Joris, avustajanaan asianajaja D. Slater)

Oikeudenkäynnin kohde

Toisaalta sellaisten päätösten kumoaminen, joilla on myönnetty kantajan etusijapisteet vuoden 2004 ylennyskierroksella, ja toisaalta palkkaluokkaan A*11 vuoden 2004 ylennyskierroksella ylennettyjen palkkaluokkaan A*10 kuuluvista, ansioituneimmista virkamiehistä laaditun luettelon kumoaminen

Tuomiolauselma

Päätös, jossa vahvistetaan Günter Wilmsin pisteiden kokonaismäärä vuoden 2004 ylennyskierroksella, ja päätös, jolla hänet jätetään ylentämättä kyseisellä ylennyskierroksella, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 10, 14.1.2006, s. 25 (asia on alun perin merkitty numerolla T-386/05 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteriin, josta se on 15.12.2005 annetulla määräyksellä siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).