Language of document :

2008 m. sausio 31 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Wilms prieš Komisiją

(Byla F-99/05)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - 2004 m. paaukštinimo procedūra - Pirmenybės balų skyrimas - Naujų Pareigūnų nuostatų sąlygų taikymas laike)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Günter Wilms (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų M. van der Woude ir V. Landes

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir V. Joris, padedamų advokato Slater

Bylos dalykas

Sprendimų dėl pirmenybės balų skyrimo ieškovui per 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrą panaikinimas ir 2004 m. į A*11 lygį paaukštintų A*10 lygio pareigūnų nuopelnų sąrašo panaikinimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti sprendimą, kuriuo patvirtinamas bendras balų skaičius Günter Wilms pagal 2004 m. paaukštinimo procedūrą, ir sprendimą per tą pačią procedūrą jo nepaaukštinti.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 10, 2006 1 14, p. 25 (byla iš pradžių įregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme T-386/05 ir 2005 m. gruodžio 15 d. Nutartimi perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismu).