Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 31. janvāra spriedums - Wilms/Komisija

(lieta F-99/05) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2004. gada paaugstināšana amatā - Prioritātes punktu piešķiršana - Jauno Civildienesta noteikumu piemērošana laikā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Günter Wilms, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - M. van der Woude un V. Landes, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un V. Joris, piedaloties Slater, avocat)

Priekšmets

Pirmkārt, lēmumu, ar kuriem 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros prasītājam piešķir prioritātes punktus, atcelšana un, otrkārt, to A*10 pakāpes ierēdņu nopelnu saraksta atcelšana, kas paaugstināti A*11 pakāpē 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros

Rezolutīvā daļa

atcelt lēmumu, ar kuru nosaka Wilms piešķirto punktu kopējo skaitu atbilstoši 2004. gada paaugstināšanas amatā procedūrai, un lēmumu nepaaugstināt viņu amatā minētās procedūras ietvaros;

noraidīt pārējos prasījumus;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 10, 14.1.2006., 25. lpp. (lieta sākotnēji tika reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-386/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu).