Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 31 ianuarie 2008 -Wilms/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-99/05)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2004 - Atribuirea punctelor de prioritate - Aplicarea în timp a dispozițiilor noului statut)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Günter Wilms (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: M. van der Woude și V. Landes, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: G. Berscheid și V. Joris, agenți, asistați de D. Slater, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziilor prin care au fost atribuite punctele de prioritate ale reclamantului în cadrul exercițiului de promovare 2004 și, pe de altă parte, anularea listei de merit a funcționarilor de grad A 10 promovați la gradul A 11 în cadrul exercițiului 2004

Dispozitivul

Anulează decizia prin care s-a stabilit numărul total de puncte al domnului Wilms în urma exercițiului de promovare 2004 și decizia de a nu îl promova în cadrul acestui exercițiu.

Respinge celelalte concluzii formulate în cadrul acțiunii.

Comisia Comunităților Europene suportă în totalitate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 10, 14.1.2006, p. 25 (cauză înregistrată inițial la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene cu numărul T-386/05 și transferată la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene prin ordonanța din 15.12.2005).