Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 31. januarja 2008 - Wilms proti Komisiji

(Zadeva F-99/05)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2004 - Dodelitev prednostnih točk - Časovna veljavnost določb novih kadrovskih predpisov)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Günter Wilms (Bruxelles, Belgija) (zastopnika: M. van der Woude in V. Landes, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: G. Berscheid in V. Joris, zastopnika, skupaj z D. Slaterjem, odvetnik)

Predmet zadeve

Javni uslužbenci - Na eni strani razglasitev ničnosti odločb o dodelitvi prednostnih točk tožeči stranki v napredovalnem obdobju 2004 in na drugi strani razglasitev ničnosti seznama uradnikov naziva A*10, ki so v obdobju 2004 napredovali v naziv A*11.

Izrek sodbe

1.    Odločba o določitvi skupnega števila točk G. Wilmsa konec napredovalnega obdobja 2004 in odločba o njegovem nenapredovanju v tem obdobju se razglasita za nični.

2.    Preostali tožbeni predlogi se zavrnejo.

3.    Komisija Evropskih skupnosti nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 10, 14.1.2006, str. 25 (zadeva najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod opravilno številko T-386/05 in s sklepom z dne 15. decembra 2005 prenesena na Sodišče za uslužbence Evropske unije).