Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007 - N v. Komise

(Věc F-95/05)1

(Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Přijímací řízení - Místo vedoucího správy - Třetí země - Negativní stanovisko lékařské služby)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: N (Brusel, Belgie) (zástupci: původně K. H. Hagenaar, advokát, poté J. van Drooghenbroeck a T. Demaseure, advokáti, konečně I. Kletzlen, advokátka)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Komise nepřijmout žalobkyni jako dočasného zaměstnance na místo vedoucího správy v Guineji Conakry v důsledku negativního stanoviska lékařské služby, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ředitele ředitelství K "Zahraniční služba" generálního ředitelství pro vnější vztahy Komise Evropských společenství ze dne 15. dubna 2005 informující žalobkyni, že nebude přijata jako vedoucí správy delegace v Guineji, se zrušuje.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 10, 14.1.2006, s. 22 (věc původně zaregistrovaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-377/05 a převedená na Soud pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).