Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 - N mod Kommissionen

(Sag F-95/05) 1

(Personalesag - midlertidigt ansatte - ansættelse - stilling som administrationschef - tredjelande - ufavorabel udtalelse fra lægetjenesten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: N (Bruxelles, Belgien) (først ved avocat K.H. Hagenaar, derefter ved avocats J. van Drooghenbroeck og T. Demaseure, endelig ved avocat I. Kletzlen)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at ansætte sagsøgeren som midlertidigt ansat i en stilling som administrationschef i Guinea-Conakry som følge af en ufavorabel udtalelse fra lægetjenesten, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Afgørelsen vedtaget af direktøren for direktorat K "Eksterne Tjenester" i Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Generaldirektorat "Eksterne Forbindelser" af 15. april 2005, hvorved det meddeltes sagsøgeren, at hun ikke ville blive ansat som administrationschef ved delegationen i Guinea, annulleres.

I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 10 af 14.1.2006, s. 22 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-377/05 og henvist til Retten for EU-personalesager ved kendelse af 15.12.2005).