Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus - N versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-95/05)1

(Avalik teenistus - Ajutised töötajad - Töölevõtmine - Haldusjuhi ametikoht - Kolmandad riigid - Meditsiinitalituse negatiivne arvamus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: N (Brüssel) (esindajad: advokaat K. H. Hagenaar, hiljem advokaadid J. van Drooghenbroeck ja T. Demaseure, lõpuks advokaat I. Kletzlen)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni otsus, millega hagejat ei võetud meditsiinitalituse negatiivse arvamuse alusel ajutise teenistujana haldusjuhi ametikohale Guineasse Conakrysse ja teiseks kahju hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

1.    Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni välissuhete peadirektoraadi alluvuses oleva direktoraadi K "Välisteenistus" direktori 15. aprilli 2005. aasta otsus, millega teavitati hagejat, et teda ei võeta tööle Guineas asuva delegatsiooni haldusjuhina.

2.    Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata.

3.    Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 10, 14.1.2006, lk 22 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-377/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).