Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 - N proti Komisiji

(Zadeva F-95/05)1

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci - Zaposlitev - Delovno mesto vodje predstavništva - Tretje države - Neugodno mnenje zdravniške službe)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: N (Bruselj) (zastopniki: K.H. Hagenaar, odvetnik, nato J. van Drooghenbroeck in T. Demaseure, odvetnika, nazadnje I. Kletzlen, odvetnica)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Curall in K. Hermann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero tožeča stranka zaradi neugodnega mnenja zdravniške službe ni dobila zaposlitve kot začasni uslužbenec na delovnem mestu vodje predstavništva v Gvineji (Conakry), in odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

Odločba direktorja direkcije K "Zunanja služba" generalnega direktorata "Zunanji odnosi" Komisije Evropskih skupnosti z dne 15. aprila 2005, s katero je bila tožeča stranka obveščena, da ne bo dobila zaposlitve kot vodja predstavnišva v Gvineji, se razglasi za nično.

Tožba se v preostalem zavrne.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 10, 14.1.2006, str. 22 (zadeva najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod opravilno številko T-377/05 in s sklepom z dne 15. decembra 2005 prenesena na Sodišče za uslužbence Evropske unije).