Language of document : ECLI:EU:F:2008:10

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE (Camera a treia)

31 ianuarie 2008

Cauza F‑97/05

José Luis Buendía Sierra

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2004 – Atribuirea punctelor de prioritate – Aplicarea în timp a dispozițiilor noului statut”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Buendía Sierra solicită, printre altele, anularea deciziei Comisiei de stabilire a numărului total de puncte care i‑au fost atribuite în cursul exercițiului de promovare 2004 și a deciziei de a nu înscrie numele său pe lista funcționarilor promovați la gradul A 4 în cadrul acestui exercițiu

Decizia: Anulează decizia prin care s‑a stabilit numărul total de puncte ale reclamantului în urma exercițiului de promovare 2004 și decizia de a nu îl promova în cadrul acestui exercițiu. Respinge celelalte concluzii formulate în cadrul acțiunii. Comisia suportă în totalitate cheltuielile de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Promovare – Norme aplicabile – Exercițiul de promovare 2004

(Statutul funcționarilor, anexa XIII art. 6 al doilea paragraf)

2.      Funcționari – Promovare – Norme aplicabile – Exercițiul de promovare 2004

(Statutul funcționarilor, art. 45; Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului, art. 2)

3.      Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor

(Statutul funcționarilor, art. 45)

4.      Funcționari – Acțiune – Interesul de a exercita acţiunea

(Statutul funcționarilor, art. 45)

1.      Articolul 6 al doilea paragraf din anexa XIII la Statutul funcționarilor nu urmărește să determine care este versiunea statutului aplicabilă în ceea ce privește exercițiul de promovare 2004, ci care este versiunea ce stabilește efectele deciziilor de promovare adoptate în urma acestui exercițiu. Obiectul acestei dispoziții este de a garanta că promovarea funcționarilor în cazul cărora decizia de promovare ar fi adoptată la sfârșitul anului 2004, însă a căror promovare ar produce efecte înainte de data de 1 mai 2004, va determina aceleași beneficii pentru carieră, în special în ceea ce privește avansarea în grad, ca cele care ar fi rezultat dintr‑o decizie de promovare adoptată înainte de intrarea în vigoare a statutului în forma modificată prin Regulamentul nr. 723/2004.

(a se vedea punctul 53)

2.      În lipsa unor dispoziții care să deroge de la principiul aplicării imediate a noilor norme în cadrul Regulamentului nr. 723/2004 de modificare, începând cu data de 1 mai 2004, a Statutului funcționarilor, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, articolul 45 din statut, astfel cum a fost modificat prin acest regulament, este de imediată aplicare, începând cu momentul intrării în vigoare a acestui regulament. În consecință, Comisia nu putea, în noiembrie 2004, să aplice în mod legal dispoziții din articolul 45 din vechiul statut, abrogate prin acest regulament, pentru a adopta decizia de stabilire a numărului total de puncte de merit ale unui funcționar în urma exercițiului de promovare 2004 și decizia de a nu îl promova în cadrul acestui exercițiu.

(a se vedea punctele 58 și 59)

3.      Este nelegală o decizie a Comisiei prin care se stabilește, în cadrul exercițiului de promovare 2004, numărul total de puncte de merit ale unui funcționar fără să fi fost luate în considerare în mod specific cele două criterii suplimentare ce figurează la articolul 45 din statut, în forma acestuia care era în vigoare la 1 mai 2004, și anume utilizarea de către funcționar, în exercitarea atribuțiilor sale, a altor limbi decât limba a cărei cunoaștere aprofundată a dovedit‑o la momentul numirii și, după caz, nivelul responsabilităților pe care le exercită.

Nelegalitatea acestei decizii determină nelegalitatea deciziei de nepromovare adoptate în privința funcționarului în cauză, dacă o nouă analiză comparativă a candidaturilor, care ia în considerare aceste două criterii, poate duce la o apreciere cu totul diferită a ierarhiei meritelor funcționarilor și, eventual, poate permite ca funcționarul respectiv să atingă pragul de promovare stabilit pentru acest exercițiu.

(a se vedea punctele 61, 63 și 65-67)

4.      O acțiune nu este admisibilă decât în cazul în care reclamantul are un interes personal să obțină anularea actului atacat. Un funcționar nu poate în mod întemeiat să considere că este lezat de o listă a funcționarilor promovați și nu are, astfel, un interes personal să solicite anularea acesteia decât în măsura în care numele său nu figurează pe această listă, atunci când aceste promovări nu împiedică posibilitatea ca, în urma unei noi analize comparative a meritelor, în conformitate cu dispozițiile articolului 45 din statut, să fie el însuși promovat în cadrul exercițiului în cauză. Concluziile având ca obiect anularea acestei liste în totalitate sunt, așadar, inadmisibile.

(a se vedea punctele 71-73)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 21 noiembrie 1996, Michaël/Comisia, T‑144/95, RecFP, p. I‑A‑529 și II-1429, punctul 31; 28 septembrie 2004, MCI/Comisia, T‑310/00, Rec., p. II‑3253, punctul 44