Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 15. februar 2011 - Barbin mod Parlamentet

(Sag F-68/09) 

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelsesåret 2006 - opfyldelse af en af Retten afsagt dom - sammenligning af fortjenester - ligebehandlingsprincippet - forældreorlov på halv tid)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Florence Barbin (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (først ved A. Lukošiūtė og C. Burgos, som befuldmægtigede, derefter ved. J.F. de Wachter, R. Ignătescu og K. Zejdová, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD12 i forfremmelsesåret 2006

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Florence Barbin betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 220 af 12.9.2009, s. 43.