Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.2.2011 - Barbin v. parlamentti

(Asia F-68/09)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vuoden 2006 ylennyskierros - Unionin yleisen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano - Ansioiden vertailu - Yhdenvertaisen kohtelun periaate - Osa-aikainen vanhempainvapaa)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: aluksi A. Lukošiūtė ja C. Burgos, sittemmin J. F. de Wachter, R. Ignătescu ja K. Zejdová)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen 10.11.2008 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AD 12 vuoden 2006 ylennyskierroksella

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Florence Barbin vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 220, 12.9.2009, s. 43.