Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 15 februarie 2011

Barbin/Parlamentul European

(Cauza F-68/09)

(Funcție publică - Funcționari - Exercițiul de promovare 2006 - Executarea unei hotărâri a Tribunalului - Analiză comparativă a meritelor - Principiul egalității de tratament - Concediu parțial pentru creșterea copilului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: inițial A. Lukošiūtė și C. Burgos, agenți, ulterior J. F. de Wachter, R. Ignătescu și K. Zejdová, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Parlamentului European de a nu promova reclamanta în gradul AD 12 în cadrul exercițiului de promovare 2006

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Barbin suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 220, 12.9.2009, p. 43.