Language of document :

Žaloba podaná dne 9. července 2009 - Saracco v. ECB

(Věc F-66/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Roberta Saracco (Arona, Itálie) (zástupce: F. Parrat, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ECB, kterým bylo žalobkyni zamítnuto obnovení pracovního volna z osobních důvodů.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí, kterým bylo žalobkyni zamítnuto pracovní volno z osobních důvodů od 1. listopadu 2008;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí, kterým byl odmítnut přezkum a zamítnuta stížnost;

uložit Evropské centrální bance náhradu nákladů řízení.

____________