Language of document :

9. juulil 2009 esitatud hagi - Saracco versus Euroopa Keskpank

(Kohtuasi F-66/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Roberta Saracco (Arona, Itaalia) (esindaja: advokaat F. Parrat)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada EKP otsus, millega keelduti hageja isiklikel põhjustel võetud puhkuse pikendamisest.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega keelduti hagejale alates 1. novembrist 2008 andmast isiklikel põhjustel puhkust;

tühistada vajalikul määral uuesti läbivaatamisest keeldumise ja kaebuse rahuldamata jätmise otsused;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

____________