Language of document :

Talan väckt den 9 juli 2009 -Saracco mot ECB

(Mål F-66/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Roberta Saracco (Arona, Italien) (ombud: advokaten F. Parrat)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av ECB:s beslut att inte bevilja sökanden förnyad tjänstledighet av personliga skäl.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att inte bevilja sökanden tjänstledighet av personliga skäl från och med den 1 november 2008,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara besluten om avslag på ansökan om ändring och om avslag på klagomålet, och

förplikta Europeiska centralbanken att ersätta rättegångskostnaderna.

____________