Language of document :

Жалба, подадена на 24 юли 2009 г. - Barbin/Парламент

(Дело F-68/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Florence Barbin (Люксембург, Люксембург) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на ОН от 10 ноември 2008 г. да не бъде повишена жалбоподателката в степен AD 12 в процедурата за повишаване за 2006 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Европейския парламент да не бъде повишена жалбоподателката в степен AD 12 в процедурата за повишаване за 2006 г.,

осъжда Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________