Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 24. jūlijā - Barbin/Parlaments

(lieta F-68/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Florence Barbin, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas 2008. gada 10. novembra lēmuma nepaaugstināt prasītāju AD 12 pakāpē 2006. paaugstināšanas amatā ietvaros atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu nepaaugstināt prasītāju AD 12 pakāpē 2006. paaugstināšanas amatā ietvaros;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________