Language of document :

Žaloba podaná 24. júla 2009 - Barbin/Parlament

(vec F-68/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Florence Barbin (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 10. novembra 2008, ktorým rozhodol nepovýšiť žalobkyňu do triedy AD 12 v rámci povyšovania za rok 2006

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu nepovýšiť žalobkyňu do triedy AD 12 v rámci povyšovania za rok 2006,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________