Language of document :

2009. július 10-én benyújtott kereset - Angulo Sanchez kontra Tanács

(F-67/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nicolas Angulo Sanchez (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal, ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

A felperes által szüleinek súlyos betegsége miatt benyújtott, külön szabadság iránti kérelmeket elutasító alperesi határozatok megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Tanács 2008. október 8-i és 2008. december 8-i határozatait, amelyekben elutasította a felperes azon külön szabadság iránti kérelmeit, amelyeket szüleinek rendkívül súlyos betegségére hivatkozva nyújtott be;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Unió Tanácsát a költségek viselésére.

____________